跳至內容

Shah Alam

Chhiùng Wikipedia lòi
Selangor.

Shah Alam (Mâ-lòi-ngî: Shah Alam) he Mâ-lòi-sî-â ke yit-ke chhṳ-chhṳ-sṳ, Selangor ke sú-fú, sàng-sṳ mien-chit 290.3 phìn-fông kûng-lî, 2006-ngièn ngìn-khiéu yok 58.5-van.

Shah Alam chû-piên yû fî-sòng fat-tha̍t ke kûng-lu-mióng, lièn-pâng E11-ho kô-suk kûng-lu chiông khì thùng sú-tû Kuala Lumpur siông-lièn, hien-chhai chú-yeu kî-chhòng vi Sû-tan Â-tû-â-tsṳ-sâ Kî-chhòng.