Si-fûn Yîm-fù

Chhiùng Wikipedia lòi
Si-fûn Yîm-fù.

Si-fûn Yîm-fù chhai yîm-ngo̍k ki-phú chûng, he yit-chúng yîm-fù sṳ̀-chhṳ̍t. Chhai ńg-sien-phú ki-fap chûng, Si-fûn Yîm-fù péu-sṳ vì yit-ke sṳ̍t-sîm ke thó-yèn fù-thèu kâ-sông yit-ke put-tai fù-mî ke fù-kòn.