跳至內容

Slamet-sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Slamet-sân.

Slamet-sân he Yin-thu-nì-sî-â ke fó-sân, vi yî Cháu-ôa-tó chûng-phu , yù Chûng Cháu-ôa-sén fu-chit kón-hot, hói-pha̍t kô-thu 3,248-mí, he kâi-sén chui-kô fò-tó sông thi-ngi kô ke kô-sân. Sân-táng yû si-ke fó-sân-khiéu, tûng-nàm-mien lâu tûng-pet-mien sân-po yû chhêu-ko 30-ke fó-sân cha-chui. Yì sî-mien sân-po chet yû yit-ke fó-sân cha-chui. Chui-chó yû ki-liu̍k ke fó-sân pau-fat chhai 18 sṳ-ki , yì chui-khiûn yit-chhṳ pau-fat chhai 2009-ngièn 5-ngie̍t chṳ 6-ngie̍t.