Jawa

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Cháu-ôa-tó)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Cháu-ôa-tó.

Cháu-ôa-tó (爪哇島, Yin-nì-ngî: Jawa), chhai Yin-thu-nì-sî-â, nàm-lìm Yin-thu-yòng, pet-mien Cháu-ôa-hói, Yin-thu-nì-sî-â sú-tû Ngâ-kâ-tha̍t chet vi-yî Cháu-ôa sî-pet. Cháu-ôa-tó he sṳ-kie sông ngìn-khiéu chui-tô, ya-he ngìn-khiéu me̍t-thu chui-kô ke tó-yí chṳ̂-yit, chhiòn-tó mien-chit 126,700 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yit-yi lióng-chhiên si-pak van (2005-ngièn), me̍t-thu kô-tha̍t mî phìn-fông kûng-lî 981-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]