Strasbourg Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Strasbourg Thai-ho̍k.

Strasbourg Thai-ho̍k (Fap-ngî: Université de Strasbourg, UDS) chhô-lo̍k yî Fap-koet Alsace Thai-khî pet-phu sàng-sṳ Strasbourg. Ho̍k-káu li̍t-sṳ́ cho-tet tûi-sok to 1538-ngièn chhóng-kien ke vùn-lî chûng-ho̍k, 1621-ngièn kói-kien vì Thai-ho̍k.

Káu-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Káu-yèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn lâu ka kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ho̍k-su̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thù-sû-kón[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phài-miàng sâng yî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Káu yèn sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Káu-yû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Strasbourg Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.