Strasbourg

Chhiùng Wikipedia lòi
Strasbourg Khì-chì
Strasbourg .
Strasbourg .

Strasbourg , vi-yî Fap-koet koet-thú ke tûng-tôn, lâu Tet-koet kak Lòi-yin-hò siông-mong, he Fap-koet Alsace Thai-khî lâu Bas-Rhin ke Sú-fú. Strasbourg-sṳ ngìn-khiéu yok 270,000, sàng-sṳ-khiên ngìn-khiéu chhêu-ko 640,000 [1], he Fap-koet tûng-pet-phu ngìn-khiéu chui-tô ke sàng-sṳ, on 2010-ngièn ngìn-khiéu ya-he Fap-koet ngìn-khiéu thi-kiú tô ke sàng-sṳ.

Strasbourg muk-chhièn su̍k-yî Fap-koet liâng-thú. Than-he chhai li̍t-sṳ́ sông, Tet-koet lâu Fap-koet chên tô-chhṳ kâu thoi yúng-yû tui Strasbourg ke chú-khièn, yîn yì kâi sṳ chhai ngî-ngièn lâu vùn-fa sông kiâm yû Fap-koet lâu Tet-koet ke thi̍t-tiám, he liá lióng-chúng m̀-thùng vùn-fa ke kâu fi chṳ̂-thi. Kuk-tên-páu, Kâ-ngì-vùn, Kô-tet, Mo̍k-chap-thi̍t, Pâ-sṳ-tet tén Tet-yi-chṳ Fap-làn-sî vùn-fa miàng-ngìn tû chên chhai Strasbourg kî-liù. Strasbourg ya-he chung-tô Koet-chi chû-chṳt chúng-phu só-chhai-thi ke sàng-sṳ. Strasbourg lâu Pí-li-sṳ̀ ke sú-tû Pu-lû-set-ngì yit-ngióng, chu yû Êu-mèn hí-tô chhùng-yeu ke kî-kèu, pâu-koat Êu-chû Lî-sṳ-fi, Êu-chû Ngìn-khièn Fap-yen, Êu-mèn Fán-thâm-khiu̍k, Êu-chû Kiûn-thòn, Êu-chû Sṳ-thâng Kôn-chhat, yî-khi̍p Êu-chû Ngi-fi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "évolution des aires urbaines: 1999-2007" (in French). Insee. 2007. 2011-05-08 chhà-khon. 

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Strasbourg siông-koân ke tóng-on.