Strzelce Opolskie

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Strzelce Opolskie.
POL Strzelce Opolskie flag.svg
Strzelce Opolskie.

Strzelce Opolskie he Pô-làn O-pô-lòi-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 30.13 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 20,059 ngìn (2006-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]