跳至內容

Strzelce Opolskie

Chhiùng Wikipedia lòi
Strzelce Opolskie.
Strzelce Opolskie.

Strzelce Opolskie he Pô-làn O-pô-lòi-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 30.13 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 20,059 ngìn (2006-ngièn).