Suzuki Akira

Chhiùng Wikipedia lòi
Suzuki Akira

Suzuki Akira (Ngit-pún-ngî: 鈴木 章? 1930-ngièn 9-ngie̍t 12-ngit –  ) heNgi̍t-pún ke yit-chak fa-ho̍k-kâ. Kì chhai 2010-ngièn tet-to Nobel Fa-ho̍k Chióng.