Tân-fu̍t se-pâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tân-fu̍t se-pâu.

Tân-fu̍t se-pâu (Monocyte) he ngìn-thí miên-yi̍t hi-thúng chûng yit-chúng pha̍k-se-pâu.