跳至內容

Tûng-fông-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng-fông-sṳ
—  Yen-kip-sṳ  —
東方市

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Hói-nàm
Mien-chit
 - Só-yû 2,272.62 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 444,458 ngìn
Mióng-cham dongfang.hainan.gov.cn

Tûng-fông-sṳ (東方市) he Chûng-koet Hói-nàm-sén ke yit-chiak yen-kip-sṳ. Mien-chit yû 2272.62 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 44-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]