Tûng-sî

Chhiùng Wikipedia lòi

Tûng-sî (東西) he Hon-ngî lâu Hak-kâ-ngî tú ke chhṳ̀, ngièn-lòi ke yi-sṳ he tûng lâu , kîm-ha chhai khiéu-ngî tú yit-pân he tui vu̍t-phín ke chhṳ̂n-fû.