Tagalog-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Tagalog-ngî

Tagalog

Koet-kâ: Fî-li̍t-pîn
Thi-khî: Luzon khi̍p nàm-phu
Sṳ́-yung ngìn-su: 22,000,000
Phài-miàng: 30 [1]
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k
Tagalog-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 tl
ISO 639-2 tgl
ISO 639-3 tgl
Tagalog-ngî fûn-phu

Tagalog-ngî (Wikang Tagalog), yu chhṳ̂n-vì chhai ngî-ngièn fûn-lui sông su̍k-yî Nàm-tó Ngî-hì ke Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k, chú-yeu yî Fui-li̍t-pîn sṳ́-yung. Fui-li̍t-pîn ke koet-ngî Fui-li̍t-pîn-ngî, chang he yî Tagalog-ngî vì-chú thí fat-chán yì lòi ke.

Kîn-kí Fui-li̍t-pîn chṳn-fú 2000-ngièn só chin-hàng ke ngìn-khiéu Phú-chhà, chhai 76,332,470 Fui-li̍t-pîn-ngìn chûng, yû 21,485,927 ngìn yî Tagalog-ngî vì mû-ngî. Chhṳ́-ngoi, hàn-yû chiông-khiûn 5,000 van khì-thâ Fui-li̍t-pîn ngìn chet yî Tagalog-ngî vì thi-ngi ngî-ngièn. Chhai Fui-li̍t-pîn chiông-khiûn 170 chúng ke pún-thú ngî-ngièn chûng, chṳ́-yû Tagalog-ngî khí-yû kôn-fông ngî-ngièn thi-vi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tagalog-ngî Wikipedia