跳至內容

Nàm-tó Ngî-hì

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-tó Ngî-hì.

Nàm-tó Ngî-hì he chú-yeu yù Nàm-tó mìn-chhu̍k só sṳ́-yung ke ngî-ngièn, he sṳ-kie hien-kîm vì-yit chú-yeu fûn-pu chhai tó-yí sông ke yit-ke Ngî-hì, pâu-koat yok 1300 chúng ngî-ngièn. Khì fûn-pu chú-yeu vi-yî nàm Thai-phìn-yòng Khiùn-tó, pâu-koat Thòi-vân, Hói-nàm, Ye̍t-nàm nàm-phu, Fui-li̍t-pîn, Mâ-lòi Khiùn-tó, Madagascar, tûng tha̍t nàm Mî-chû Sî-fông ke Fu̍k-fa̍t-chiet-tó, sî to tsûng Fî-chû ngoi hói ke Madagascar, nàm tí New Zealand. Thòi-vân he Nàm-tó Ngî-hì ke ngièn thèu [1], kî-chhu-chhai Sîn-pet-sṳ Vû-lòi-khî ke Atayal-chhu̍k chhi lo̍k, muk-chhièn he chhiòn sṳ-kie Nàm-tó Ngî-hì kî-chhu thi chûng, he ngìn-khiéu fûn-pu sông thi-lî chui pet-tôn ke chhi lo̍k; tûng-sî ke yèn-chhûn khî-lì, chhêu-ko Thi-khiù yèn chû ke yit pan, chúng ngìn-khiéu sú thai-yok lióng yi 5000 van chṳ̂ tô, chhie̍t thai-tô-sú kî-chhu-chhai Tûng-nàm-â ke Fui-li̍t-pîn [2][3], Yin-nì, Mâ-lòi-sî-â, chṳ-yî New Guinea Yî-tûng ke Thai-phìn-yòng tó-yí yû 100 tô van ngìn.

  1. New Zealand ngièn-kiu pô lî nì Sî-Â ngìn lòi-chhṳ Thòi-vân
  2. pâ Tan ngìn ya ngièn chhṳ Thòi-vân ngièn-chhu mìn
  3. Thòi-vân ngièn mìn, Nàm-tó Ngî-chhu̍k thùng thiàu vùn-fa tshî tai