跳至內容

Tczew

Chhiùng Wikipedia lòi
Tczew.
Tczew.

Tczew he Pô-làn Pô-mî-là-nì-â-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 22.26 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 60,641 ngìn (2013-ngièn).