Ted Cruz

Chhiùng Wikipedia lòi
Ted Cruz.

Ted Cruz (1970-ngièn 12-ngie̍t 22-ngit - ) he Mî-koet chṳn-chhṳ-kâ lâu Tet-khiet-sat-sṳ̂ Chhâm-ngi-yèn. Kì he chhai 2016-ngièn Khiung-fò-tóng thai-sién thì-miàng vì Mî-koet Chúng-thúng hèu-sién-ngìn. 1992-ngièn Ted Cruz yî Phú-lìm-sṳ̂-tun Thai-ho̍k pit-ngia̍p. Kì chhai Lièn-pâng Mo-yi Ve-yèn-fi chṳn-chhet kûi-va̍k phan-kûng-sṳt chok chú-ngim. Chhiùng 2004-ngièn to 2009-ngièn, Cruz ya-he Mî-koet O-sṳ̂-tin Tet-khiet-sat-sṳ̂ Thai-ho̍k Fap-ho̍k-yen Kau-su.