Thâm-súi-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thâm-súi-sien (淡水線) he yit-thiàu yù Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k (Kién-chhṳ̂n Thòi-thiet) kîn-yàng ke chhòn-thúng thiet-lu kî sien, chhiâ vì Thòi-vân thi-yit-thiàu thiet-lu kî sien. Lu-sien chhṳ thòi pet chhàm fûn khi heu tak-chhiam pet chón, khiam ko Kî-lùng-hò heu yu tak-chhiam chón-hiong sî-pet, chṳ Kôan-thu phìn-ngièn sî-tôn chai hiong pet chón, chui-heu thai-chṳ yèn Thâm-súi-hò yu ngan to-tha̍t chûng-tiám thâm-súi chhàm; nang yû yit-kî sien chhṳ pet thèu chhàm hiong tûng-pet fûn khi chṳ sîn pet thèu chhàm, chhṳ̂n-vì sîn pet thèu sien. Chhiòn sien (hàm sîn pet thèu sien) yî 1988-ngièn thìn chṳ́ yàng-yun, thai phu-fûn lu kî kói kien vì Thòi-pet Tshia̍p-yun Thâm-súi-sien.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]