Thòi-pet Tshia̍p-yun Thâm-súi-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thòi-pet Tshia̍p-yun Thâm-súi-sien.

Thòi-pet Tshia̍p-yun Thâm-súi-sien (台北捷運淡水線; Taipei Metro Tamsui Line) vì Thòi-pet Tshia̍p-yun yàng-yun chûng ke lu-sien, ya-he Thòi-vân sú thiàu yù chhòn-thúng thiet-lu kói kien yì sṳ̀n ke Tshia̍p-yun lu-sien (chhièn-sṳ̂n vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Thâm-súi-sien ), su̍k-yî kô yun liòng hì-thúng; yèn sân chhàm yî nàm (put hàm yèn sân chhàm) kai vì thi-hâ lu-sien, yî pet chṳ pet thèu chhàm (hàm pet thèu chhàm) vì kô ka lu-sien; pet thèu chhàm yî pet chṳ fùng su lìm chhàm vì phìn-mien lu-sien (thâm-súi chhàm vì kô ka chhâ chhàm). Lu-sien pet hí thâm-súi chhàm, yèn thòi ngi yet sien, thòi ngi sien lâu Thâm-súi-hò ngan kiên lu lòng ko kôan thu sùi-tho chṳ kôan thu, chiap-chho̍k thai-chṳ yèn tûng-ông pet lu nàm chet chṳ pet thèu, chṳ̂-heu thai-chṳ yèn tûng fà kiê lâu sî ôn kiê kiên lu lòng chṳ Sṳ-lìm, chhôn ko Kî-lùng-hò heu, yèn ngiu̍k mùn kiê chón ngi̍p thi-hâ, kîn sien hîn kûng-yèn hâ fông chṳ thòi pet chhâ chhàm, chai yèn kûng-yèn lu chṳ chûng chang ki-ngiam thòng chhàm. chhiòn chhòng 23.2 kûng-lî. Thâm-súi sien lâu sin ngi sien, khiung-thùng kèu-sṳ̀n thâm-súi sin ngi sien (yu chhṳ̂n-vì 「2 ho sien 」 fe̍t 「 fùng-sien 」).

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]