Thòi-pat-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-pat-siensén-tho Thòi-chûng-yen Tûng-sṳ-tsṳ́n Tûng-sṳ thai-khièu→ Fâ-lièn-yen Sîn-sàng-hiông thai-lû-kak.

Thòi-pat-sien khiung-yû tsṳ̂-sien tshit-thiàu.phiên-vì sén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]