跳至內容

Thòi-vân Mìn-chú-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòi-vân Mìn-chú-koet

Thòi-vân Mìn-chú-koet (臺灣民主國) he Thòi-vân li̍t-sṳ́ sông yit-chak thu̍k-li̍p ke koet-kâ, ya he Tûng-â li̍t-sṳ́ sông thèu chak mìn-chú koet-ka.

1895-ngièn, Chhîn-chhèu chhai Kap-ńg Chan-châng (甲午戰爭) pûn Ngi̍t-pún chan-phai, kot-ngiong Thòi-vân pûn Ngi̍t-pún. 5-ngie̍t 25-ngit, Chhîn-chhèu ke Thòi-vân-sén chún-tuk (總督) Thông Kín-sûng (唐景崧) chhai Thòi-pet siên-pu Thòi-vân thot-lì Chhîn-chhèu thu̍k-li̍p, sṳ̀n-li̍p Thòi-vân Mìn-chú-koet, chhṳ-chhṳ̂n thai-chúng-thúng, Ngièn-ho (年號) hêm cho „Yún-chhîn“ (永清). M̀-ko Thông Kín-sûng chhai 6-ngie̍t ke sṳ̀-hèu thò to Hà-mûn, thai-chiông-kiûn (大將軍) Liû Yún-fuk (劉永福) chhai Thòi-nàm chiap-pân cho chúng-thúng. Thùng yit ngièn, Ngi̍t-pún phai pîn chhîm-lio̍k Thòi-vân, chhai 10-ngie̍t 21-ngit tá hâ Thòi-nàm, Thòi-vân Mìn-chú-koet me̍t-mòng.