Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thòi-vân Ngièn-tshu-mìn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn

Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn (台湾原住民) chhai Ngi̍t-pún sṳ̀-thoi pûn hêm cho Kô-sân-chhu̍k (高山族), he chṳ́ hon-ngìn yì-chón thòi-vân chhièn chui-chó lòi-to thòi-vân ke chhu̍k-khiùn, Ngièn-chhu-mìn.

Yí-kîn sṳ̀n-ngin ke chhu̍k-khiùn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhu̍k-miàng Ngièn-chhu-mìn ngî-ngièn Ngìn-khiéu
Â-mî-chhu̍k Â-mî-ngî 183,799
Phài-vân-chhu̍k Phài-vân-ngî 88,323
Thai-ngâ-chhu̍k Thai-ngâ-ngî 80,061
Pu-nùng-chhu̍k Pu-nùng-ngî 51,447
Lû-khái-chhu̍k Lû-khái-ngî 11,911
Pî-nàm-chhu̍k Pî-nàm-ngî 11,850
Cheu-chhu̍k Cheu-ngî 6,733
Soi-ha-chhu̍k Soi-ha-ngî 5,900
Tha̍t-ngu-chhu̍k Tha̍t-ngu-ngî 3,748
Chàu-chhu̍k Chàu-ngî 693
Ka-mâ-làn-chhu̍k Ka-mâ-làn-ngî 1,218
Thai-lû-kok-chhu̍k Thai-lû-kok-ngî 25,857
Sat-khì-lòi-ngâ-chhu̍k Sat-khì-lòi-ngâ-ngî 442
Soi-tet-khiet-chhu̍k Soi-tet-khiet-ngî 6,606