跳至內容

Thòi-vân Ngiùn-hòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòi-vân Ngiùn-hòng chúng-hòng thai-hà.

Thòi-vân Ngiùn-hòng Kú-fun Yû-han Kûng-sṳ̂ (臺灣銀行股份有限公司), kién-chhṳ̂n Thòi-vân Ngiùn-hòng, he hien-kîm Chûng-fà Mìn-koet chú-yeu ngiùn-hòng chṳ̂-yit. ya-he Thòi-vân kîm-yùng-ngia̍p ke liùng-thèu lâu siên-khi, fu-chit tô-chúng hong ngiùn-hòng ngia̍p-vu.