跳至內容

Thòi-vân Thò-yèn Koet-chi Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòi-vân Thò-yèn Koet-chi Kî-chhòng khûng-cheu chhiòn-mau-thù.

Thòi-vân Thò-yèn Koet-chi Kî-chhòng (臺灣桃園國際機場), vi yî Thòi-vân sî-pet-phu ke Thò-yèn-yen Thai-yèn-hiông, vi Chûng-fà Mìn-koet sú-yeu ke lièn-ngoi koet-chi kî-chhòng lâu Thòi-vân chú-yeu ke koet-chi hak-yun chhut-ngi̍p thûn-phôn-thi, he Thòi-vân chui-thai lâu chui fàn-yùng ke kî-chhòng, ya-he Thòi-vân pún-tó chui pet-fông ke mìn-hòng kî-chhòng.