Thòng Sun-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòng Sun-chûng
Mû-ngî-miàng 李诵
Chhut-se-ngit 761-ngièn  Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 長安 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-thi Sî-ôn-sṳ Edit this on Wikidata
Koet-sit Thòng-chhèu Edit this on Wikidata
voi kóng Hon-ngî Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 書法家 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng 王氏, 牛昭容, 蕭妃 Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg Thòng Hién-chûng, 李謜, 李氏, 臨汝公主 (唐順宗), 李某, 平恩公主, 李代宗兒, 李暢, 李自虛, 潯陽公主 (唐順宗), 濮陽公主, 李氏, 李氏, 李氏, 邵陽公主, 李繕, 李績, 李紓, 李紘, 李絢, 李絿, 李經, 李總, 李綢, 李綸, 李緯, 李縱, 李纁, 李約, 李紳, 李綺, 李綽, 李緄, 李綰, 李緗, 李緝, 李結, 李緷 Edit this on Wikidata
Kâ-chhu̍k 唐朝皇室 Edit this on Wikidata
Â-pâ Thòng Tet-chûng Edit this on Wikidata
Â-mê 王氏 Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi 文安公主 (唐德宗), 晉平公主, 普寧公主 (唐德宗), 永陽公主, 李氏, 義川公主, 咸安公主, 唐安公主, 李氏, 李氏, 李誡, 李諒, 李諤, 李諲, 李諴, 李諶, 李謙, 李詳 Edit this on Wikidata

Thòng Sun-chûng (唐順宗, 761-ngièn 2-ngie̍t 21-ngit —— 806-ngièn 2-ngie̍t 11-ngit), miàng Lí Siung (李誦), he Thòng-chhèu ke thi 13 chak fòng-ti. Kì chhai 805-ngièn 2-ngie̍t 28-ngit chṳ 805-ngièn 8-ngie̍t 31-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 184-ngit, sṳ-ho Chṳ-tet-fèn-tho-thai-sṳn-thai-ôn-hau-fòng-ti (至德弘道大聖大安孝皇帝).