跳至內容

Thùn-chhông-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thùn-chhông-yen
—  Yen  —
屯昌縣

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Hói-nàm
Mien-chit
 - Só-yû 1,223.97 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 255,355 ngìn
Mióng-cham tunchang.hainan.gov.cn

Thùn-chhông-yen (屯昌縣) he Chûng-koet Hói-nàm-sén ke yit-chiak yen. Mien-chit yû 1,223.97 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 25-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Hàng-chṳn-khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]