跳至內容

Thûi-kóng Phú-thûng-fa

Chhiùng Wikipedia lòi

Thûi-kóng Phú-thûng-fa, yu pûn ngìn kién-chhṳ̂n hêm cho Thûi Phú, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet chṳn-fú chhai Chûng-koet Thai-liu̍k yung kok-chúng sú-thon khiòng-chṳ thûi-kóng Phú-thûng-fa (Hien-thoi Phiêu-chún Hon-ngî) ke sṳ-khien. Chûng-koet ke hièn-fap chiông Phú-thûng-fa thin cho chú-yeu ke kôn-fông ngî-ngièn, m̀-sṳ̀n-ngin khì-thâ Hon-ngî-chhu̍k ngî-ngièn ke thi-vi lâu ha̍p-fap-sin, tá-ap khì ke sâng-chhùn fàn-kin, pûn chhin-tô ke nàm-fông-ngìn phî-phìn.