Thaksin Chinnawat

Chhiùng Wikipedia lòi
Thaksin Chinnawat.

Thaksin Chinnawat (Thai-ngî: ทักษิณ ชินวัตร; 1949-ngièn 7-ngie̍t 26-ngit –  ), chhut-sên chhai Thai-koet pet-phu Chiang Mai Fú, he Thai-koet li̍t-sṳ́ song thi 23-vi Sú-siong.

Kì ke Chûng-vùn miàng he Khiû Tha̍t-sîn (丘達新), fu-chhîn ke chú-si̍t he Chûng-koet Kóng-tûng Fûng-sun-yen ke Hak-kâ-ngìn.