Theu-fú

Chhiùng Wikipedia lòi
Theu-fú (Kinugoshi tōfu)
Theu-fú he yit-tsúng yî vòng-theu vi tsú-yeu ngièn-liau ke sṳ̍t-vu̍t, hí-ngièn yî Chûng-koet, tshai Ye̍t-nàm, Ngi̍t-pún lâu Tsêu-siên pan-tó tsṳ̂n-he phû-phiên. 豆腐係一種以黃豆為主要原料个食物,源頭於中國,在越南日本朝鮮半島乜恁普遍。