跳至內容

Thomas Eddison

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Thomas Eddison" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"托馬斯·阿爾瓦·愛迪生" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thomas Eddison

Thomas Alva Eddison (1847-ngièn 2-ngie̍t 11-ngit – 1931-ngièn 10-ngie̍t 18-ngit), Mî-koet fat-mìn-kâ, sông-ngìn, yúng-yû chung-tô chhung-yeu ke fat-mìn chôn-li, he sṳ-kie sông thi-yit ke li-yung thai-liong sên-sán ngièn-chet lâu khì kûng-ngia̍p ngiên-kiu sṳ̍t-ngiam-sṳt lòi chin-hàng fat-mìn chhóng-chho ke ngìn. Kì kói-liòng tô-chúng tûng-sî, pâu-koat tui sṳ-kie khi̍t-thai yáng-hióng ke liù-sâng-kî, thien-yáng ngiap-yáng-kî lâu tên-pau tén-tén. Chhai Mî-koet, Eddison miàng-hâ yúng-yû yit-chhiên kiú-sṳ̍p-sâm hong chôn-li, yì-yèn kì chhai Mî-koet, Yîn-koet, Fap-koet lâu Tet-koet tén thi ke chôn-li su-liòng lùi-kie chhêu-ko yit-chhiên ńg-pak hong.

Chó-ngièn sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhóng-ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-yîn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Menlo Park Sṳ̍t-ngiam-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fî-fòng ke ngièn-thoi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu fat-mìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]