Tsugaru Hói-hia̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Tsugaru Hói-hia̍p.

Tsugaru Hói-hia̍p (Ngit-pún-ngî: 津軽海峡/ つがるかいきょう?) he kie yî Ngit-pún Honshū khi̍p Hokkaidō lióng-thai pún-tó chṳ̂-kiên ke hói-hia̍p, tûng-lièn Thai-phìn-yòng, sî-lièn Ngit-pún-hói, tûng-sî chhòng yok 130 kûng-lî, súi-chhṳ̂m chui-thai tha̍t 450 kûng-chhak. Pet-ngan vì Hokkaidō, nàm-ngan vì Honshū. Sṳ-kie chui-chhòng sùi-tho Tsugaru sùi-tho chhôn-ye̍t liá-ke hói-hia̍p.