Uzbek-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-ngî

Ўзбек тили/Oʻzbek tili/اوزبیک تیلی‎

Koet-kâ: Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán
Thi-khî: Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán, Sîn-kiông, Â-fu-hon
Sṳ́-yung ngìn-su: 26,000,000
Phài-miàng: 54 [1]
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Â-ngì-thai Ngî-ne
Thu̍t-kiâ Ngî-chhu̍k
Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 uz
ISO 639-3 uzb

Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-ngî (Sî-lî-ngì Sṳ-mû: Ўзбек тили; Lâ-tên Sṳ-mû: Oʻzbek tili; Â-lâ-pak Sṳ-mû: اوزبیک تیلی‎) he Â-ngì-thai Ngî-ne Thu̍t-kiâ Ngî-chhu̍k ngî-ngièn, he Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet ke kôn-fông ngî-ngièn. Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-ngî yû yok yit-chhiên pat-pak ńg-sṳ̍p van sṳ́-yung chá, he Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-chhu̍k lâu Chûng-Â thi-khî ke ngìn sṳ́-yung.Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-ngî ke chhṳ̀-ki ngî-fap lâu Vì-ngâ-ngì-ngî siông-khiun, than-he su-tó Pô-sṳ̂-ngî lâu Ngò-ngî ke yáng-hióng. Chhai 1927-ngièn chṳ̂-chhièn, Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-ngî sṳ́-yung Pô-sṳ Â-lâ-pak Sṳ-mû sû-siá. 1927-ngièn kói-yung Lâ-tên Sṳ-mû. 1940-ngièn chṳ̂-heu kói-yung Sî-lî-ngì Sṳ-mû. Chhai Chûng-koet, Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-chhu̍k ki-siu̍k sṳ́-yung Â-lâ-pak Sṳ-mû sû-siá.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet Lâ-tên Sṳ-mû Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet Sî-lî-ngì Sṳ-mû Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet Â-lâ-pak Sṳ-mû Yîn-ngî Fân-yi̍t
Barcha odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng boʻlib tugʻiladilar. Ular aql va vijdon sohibidirlar va bir-birlari ila birodarlarcha muomala qilishlari zarur. Барча одамлар эркин, қадр-қиммат ва ҳуқуқларда тенг бўлиб туғиладилар. Улар ақл ва виждон соҳибидирлар ва бир-бирлари ила биродарларча муомала қилишлари зарур. برچه آدملر ایرکین، قدر-قیمت و حقوقلرده تنگ بولیب توغیله دیلر. اولر عقل و وجدان صاحبیدیلر و بیر-بیرلری ایله برادرلرچه معامله قیلیشلری ضرور. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Uzbek-ngî Wikipedia