Vòng-lì

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng-lì.

Vòng-lì (王梨 / 黃梨) he yit-chúng ngièn-sán Nàm-mî-chû Pâ-sî, Paraguay ke Amazon-hò liù-vet yit-tai ke ngie̍t-tai súi-kó, hien-chhai yí-kîn liù-chhòn to cháng-ko ngie̍t-tai thi-khî.