Vòng Vì

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng Vì
Chhut-se-ngit 699-ngièn  Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 永濟市 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 759-ngièn , 761-ngièn 8-ngie̍t  Edit this on Wikidata (60-se)
Ko-sṳ̂n-thi 長安 Edit this on Wikidata
Koet-sit Thòng-chhèu Edit this on Wikidata
voi kóng 文言文, Hon-ngî Edit this on Wikidata
Ho̍k-vi 進士 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 畫家, 詩人, 作家, chṳn-chhṳ-ngìn, 音樂家, 書法家 Edit this on Wikidata
Fûng-kak 肖像 Edit this on Wikidata
Kâ-chhu̍k 太原王氏 Edit this on Wikidata
Â-pâ 王處廉 Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi 王縉 Edit this on Wikidata

Vòng Vì (王維, 692-ngièn  – 761-ngièn ) péu-sṳ Mô-kit (摩詰), ho Mô-kit-kî-sṳ (摩詰居士), he Chûng-koet Thòng-chhèu ke yit-chiak chhut-miàng ke vùn-ho̍k-kâ lâu sṳ̂-ngìn[1].

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]