Vancouver-tó

Chhiùng Wikipedia lòi

Vancouver-tó (Yîn-ngî: Vancouver Island, Fap-ngî: Île de Vancouver) vi-yî Kâ-nâ-thai British Columbia ke sî-nàm-phu. Kâi-tó chhòng-yok 460 kûng-lî, khôn 50-80 kûng-lî, mien-chit tha̍t 31,285 phìn-fông kûng-lî, he Pet-mî thai-liu̍k sî-hói-ngan chui-thai ke tó-yí, ya-he sṳ-kie thi si-sṳ̍p-sâm, Kâ-nâ-thai thi sṳ̍p-yit thai tó-yí. Vancouver vi-yî Pet-mî thai-liu̍k.