Veps-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vì-phú-sêm-ngî.

Vì-phú-sêm-ngî (vepsän kel', vepsän keli fe̍t vepsä'), he Vì-phú-sêm-chhu̍k ke ngî-ngièn, su̍k-yî Vû-là-ngì Ngî-hì Fûn-làn —— Vû-kô-ngì Ngî-chhu̍k Fûn-làn-ngî kî. Kâi ngî-ngièn lâu Fûn-làn-ngî lâu Khà-lùi-li-â-ngî kôan-he siông-khiûn, yung Là-tên sṳ-mû sû-siá. Kîn-kí chhièn Sû-lièn ke thúng-kie, 1989-ngièn tái khiung-yû yok 12500 ngìn chhṳ-chhṳ̂n chhṳ-kí he Vì-phú-sêm-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sú-chhṳ̀[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sú-sṳ Vì-phú-sêm-ngî
1 üks'
2 kaks'
3 koume
4 nell'
5 viž
6 kuz'
7 seičeme
8 kahesa
9 ühesa
10 kümne
11 üks'toštkümne
12 kaks'toštkümne
20 kaks'kümne
34 koumekümne nell'
100 sada
1000 tuha

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Veps-ngî Wikipedia