Vergilius

Chhiùng Wikipedia lòi

Vì-kit-ngì (kûng-ngièn chhièn 70-ngièn ~ chhièn 19-ngièn) he Lò-mâ chui ví-thai ke kú-tién sṳ̂-ngìn. Kî chú-yeu yî Mu̍k-kô, Nùng-sṳ-sṳ̂ lâu Âi-ngiap-â-sṳ̂-ki chhut-miàng. Vì-kit-ngì he nùng-mìn ke ngí-chṳ̂, 17-se sṳ̀ lòi-to lò-mâ. Yit-khôi-sṳ́ Vì-kit-ngì chhiùng-sṳ sṳ̂-fap chṳt-ngia̍p, than heu-lòi sàng-vì ho̍k-chá lâu sṳ̂-ngìn. O-kú-sṳ̂-tû chhai nui-chan chûng sṳn-li, fì-fu̍k liáu lò-mâ chṳt-si. Vì-kit-ngì ke sṳ̂-kô kô-siung O-kú-sṳ̂-tû, yû yit-chung mìn-hién ke mìn-chhu̍k chú-ngi chhìn-si.