跳至內容

Wall-kiê

Chhiùng Wikipedia lòi
Fà-ngì-kiê.
Fà-ngì-kiê.
Fà-ngì-kiê.

Fà-ngì-kiê (Yîn-ngî: Wall Street) he yit-thiàu vi-yî Mî-koet Néu-yok-sṳ Hâ Màn-hâ-tun ke ha̍p-chak kiê-tho. Sî hí sâm-yit kau-thòng, hiong tûng yit-lu yèn-chhûn chṳ tûng-hò phòng ke nàm-kiê, he vàng-khiam Néu-yok Màn-hâ-tun ke kîm-yùng chûng-sîm. Kîm-ha, "Fà-ngì-kiê" yit-chhṳ̀ yí chhêu-ye̍t liá-thiàu kiê-tho pún-sṳ̂n, sṳ̀n-vì fu-khiûn khî-vet ke thoi-chhṳ̂n, thùng-sṳ̀ ya cho-tet chia chṳ́ -tui cháng-ke Mî-koet kîn-chi khí-yû yáng-hióng-li̍t ke kîm-yùng sṳ-chhòng lâu kîm-yùng kî-kèu. Fà-ngì-kiê he Néu-yok Chṳn-khèn Kâu-yi-só ke thi-yit-ke sòng-chu-thi, chṳ-kîm yìn he kí ke chú-yeu kâu-yi-só ke Chúng-phu, pâu-koat: Néu-yok Chṳn-kâu-só, Na̍p-sṳ̂-tha̍t-khiet, Mî-koet Chṳn-khèn Kâu-yi-só, Néu-yok Sông-ngia̍p Kâu-yi-só lâu Néu-yok Khì-fo Kâu-yi só. M-ko, hien-sṳ̀ hí-tô kîm-yùng Kûng-sṳ̂ yí-kîn pá Chúng-phu chhiên-lì Fà-ngì-kiê, chhí-thoi ke he Màn-hâ-tun ke chûng-sàng, yî-khi̍p Néu-yok-sṳ khì-thâ ngoi-vì thi-tai chû-yì: Chhòng-tó, Vî-sṳ̂-thi̍t-chha̍t-sṳ̂-thi̍t, Fi-ngì-fui-ngì-tet, Néu Chhe̍t-sî-chû tén thi.