Yâ-lò-pô-ôn ngi-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Yâ-lò-pô-ôn ngi-sṳ (Hî-pak-lói-vùn:ירבעם השני‎, ?- tsú-tshièn 750-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-si ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Yok-â-sṳ̂-vòng (Lie̍t-vòng-ki-ha 14:23).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yâ-lò-pô-ôn ngi-sṳ tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 790-ngièn to tsú-tshièn 750-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 786-ngièn to tsú-tshièn 746-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 14-tsông:23-tsiet tsṳ 14-tsông:29-tsiet

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]