跳至內容

Yî-kín-vân

Chhiùng Wikipedia lòi
Yî-kín-vân.

Yî-kín-vân (愉景灣, Yîn-vùn: Discovery Bay) he vi-yî Hiông-kóng Sîn-kie Thai-yí-sân tûng-pet-phu ke yit-ke hói-ngan thi-khî, su̍k Lì-tó-khî. Yî-kín-vân cham-thi yok 650 kûng-khín, pâu-koat kí ke hói-vân, fûn-phe̍t he Ném-su-vân, Hái-thi-vân, Chhoi-yèn-vân, Thai-pha̍k-vân, Ngi-pha̍k-vân, Sâm-pha̍k-vân khi̍p Si-pha̍k-vân.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-yû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]