跳至內容

Yî-sṳ̂-pô-sat-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Yî-sṳ̂-pô-sat-vòng (Hî-pak-lói-vùn:איש בושת‎‎, ?- tsú-tshièn 1003-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Yî-set-lie̍t Lièn-ha̍p Vòng-koet ke thi-ngi ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Só-lò-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yî-sṳ̂-pô-sat-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 1010-ngièn to tsú-tshièn 1003-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 1007-ngièn to tsú-tshièn 1005-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-song" thi 2-tsông:1-tsiet to 4-tsông:8-tsiet.

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]