Ye̍t Chan

Chhiùng Wikipedia lòi
檔案:VNWarMontage.png
Ye̍t Chan

Ye̍t Chan(越戰), me ôn-to Ye̍t-nàm Chan-chên, he chṳ́ Ye̍t-nàm Mìn-chú Khiung-fò-koet (chhai pet-phu) lâu Ye̍t-nàm Khiung-fò-koet (chhai nàm-phu) chhai 1955-ngièn chṳ 1975-ngièn chṳ̂-kiên fat-sâng ke nui-chan.

1975-ngièn 4-ngie̍t 30-ngit, Ye̍t-nàm Khiung-fò-koet pûn Ye̍t-nàm Mìn-chú Khiung-fò-koet me̍t-mòng, chan-chên kiet-suk, Ye̍t-nàm thúng-yit.