跳至內容

Yit-pak Ngi-sṳ̍p-pat-fûn Yîm-fù

Chhiùng Wikipedia lòi

Yit-pak Ngi-sṳ̍p-pat-fûn Yîm-fù (Yîn-koet Yîn-ngî: Semihemidemisemiquaver) chhai yîm-ngo̍k ki-phú chûng, he yit-chúng yîm-fù sṳ̀-chhṳ̍t. Chhai ńg-sien-phú ki-fap chûng, Liuk-sṳ̍p-si-fûn Yîm-fù péu-sṳ vì yit-ke sṳ̍t-sîm ke thó-yèn fù-thèu kâ-sông yit-ke tai ńg-thiàu khì-chì chhong ke fù-mî ke fù-kòn.