Yok-ha̍p-sṳ̂-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Yok-ha̍p-sṳ̂-vòng (Hî-pak-lói-vùn:יהואחז, ?- tsú-tshièn 804-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-ngi ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Yâ-fu-vòng (Lie̍t-vòng-ki-ha 13:1).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yok-ha̍p-sṳ̂-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 819-ngièn to tsú-tshièn 804-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 815-ngièn to tsú-tshièn 801-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 13-tsông:1-tsiet tsṳ 13-tsông:9-tsiet

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]