跳至內容

Yok-làn-vòng (Yî-set-lie̍t)

Chhiùng Wikipedia lòi

Yok-làn-vòng (Hî-pak-lói-vùn:יורם, ?- tsú-tshièn 842-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-sṳ̍p ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Â-ha̍p-chhia-vòng (Lie̍t-vòng-ki-ha 1:17).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yok-làn-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 851-ngièn to tsú-tshièn 842-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 851-ngièn to tsú-tshièn 842-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 1-tsông:17-tsiet tsṳ 9-tsông:29-tsiet

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]