跳至內容

Yok-ngâ-kîn-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Yok-ngâ-kîn-vòng (Hî-pak-lói-vùn:יְכָנְיָה‎, ?- tsú-tshièn 598-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-pat ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Yok-ngâ-kin-vòng, mû-tshîn Nì-fu-sṳ̂-thâ he Yâ-lu-sat-lâng-ngìn Yî-li-nâ-tân ke ńg-tsṳ́.

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yok-ngâ-kîn-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 598-ngièn to tsú-tshièn 598-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 598-ngièn to tsú-tshièn 598-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]