Yoruba-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Yoruba-ngî fûn-phu.

Yoruba-ngî (èdè Yorùbá) he Sî-Fî chhêu-ko 2500 van-ngìn sṳ́-yung ke fông-ngièn lièn-sa thí. [1] kì he yok lû pâ ngìn ke mû-ngî, sṳ́-yung chhai Nigeria, Bénin, Togo, Pâ-sî[2], Sierra Leone, pet Ghana, Cuba[3]

Yoruba-ngî vì kû-li̍p sâng-thiàu ngî-ngièn, yi chit kì mò chhṳ̀ hìn pien-fa, chhiâ yî sâng-thiàu phièn ngi, Yoruba-ngî ke ki fap kiet-kèu vì SVO.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yoruba-ngî Wikipedia
  1. Ethnologue 2005, Sachnine 1997
  2. "Alapini Mestre Didi Asipa". Archived from the original on 2009-05-04. 2015-08-13 chhà-khon. 
  3. Anagó,vocabulario Lucumi, el Yoruba que se habla en Cuba, por Lydia Cabrera, prologo de Roger Bastide; Miami, coleccion del Chichereku, Ediciones Universal, 1986.