跳至內容

Zamość

Chhiùng Wikipedia lòi
Zamość.
Zamość.
Zamość.

Zamość he Pô-làn Lû-pu-lìm-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 30.34 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 66,613 ngìn (2006-ngièn).