跳至內容

Â-ha̍p-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-ha̍p-vòng (Hî-pak-lói-vùn:אַחְאָב‎, ?- tsú-tshièn 852-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-pat ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Am-li-vòng‎ (Lie̍t-vòng-ki-song 16:29).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Â-ha̍p-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 873-ngièn to tsú-tshièn 852-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 869-ngièn to tsú-tshièn 850-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-song" thi 15-tsông:29-tsiet tsṳ 22-tsông:40-tsiet
  • "lie̍t-vòng-ki-ha" thi yit-tsông:yit-tsiet

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]