Â-ngong-moi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Â-ngong-moi
Innocence
Lui-hînSa-fi siá-sṳ̍t-khia̍k
Phiên-khia̍kYòng Kín-siòng, Chông Yí-ên, Chhṳ̀n Nàm-fên
Thô-yênLìm Chṳ-yî
Chú-yênVòng Chhái-ngì
Chṳ-chok koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Ngî-ngiènHak-ngî, Fà-ngî, Mên-nàm-ngî
Si̍p-sú20-si̍p (sú-pô-pán)
Chhòng-thu60 fûn-chûng (hàm kóng-ko)
Phién-thèu-khiukChhàng Nî-nùng Yû-ngì, Ngài m̀ kiâng
Phién-mî-khiukN̂g Chṳ-nèn Chhìm-ngì
Chṳ-chok
Ngoi-kín Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân) Thòi-nàm
Chṳ-chok kûng-sṳ̂Nui-yùng-vu̍t Sú-vi Thien-yáng Chṳ-chok Yû-han Kûng-sṳ̂
Phi-yîm
Sú-pô phîn-thoHak-kâ Thien-sṳ-thòi
Thù-chhiong kak-sṳtPhiêu-chún va̍k-chṳt thien-sṳ, kô va̍k-chṳt thien-sṳ
Sâng-yîm kak-sṳtLi̍p-thí-sâng
Pô-chhut koet-kâ Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Pô-chhut ngit-khì2011-ngièn 9-ngie̍t 17-ngit  (2011-09-17)-2012-ngièn 1-ngie̍t 28-ngit  (2012-01-28)

Â-ngong-moi he Hak-kâ Thien-sṳ-thòi thien-sṳ-khia̍k.