Â-pí-ngâ-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-pí-ngâ-vòng (Hî-pak-lói-ngî: אבים;‎ Hî-lia̍p-ngî: Αβια, Abia; Lâ-tên-ngî: Abias, ?  – tshièn 911-ngièn ) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-ngi ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Lò-pô-ôn-vòng (Lie̍t-vòng-ki-song 14:31).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Â-pí-ngâ-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 913-ngièn to tsú-tshièn 911-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 915-ngièn to tsú-tshièn 913-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]