Ǹg Sṳ̀n-chṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Ǹg Sṳ̀n-chṳHon-sṳ: 吳盛智), 1944-1983 , he Thòi-vân Hak-kâ-ngìn kô-sú, yîm-ngo̍k-kâ, kô-khiuk chok-kâ.

Ǹg Sṳ̀n-chṳ he chhai Mèu-li̍t-yen Thai-fù-hiông 1944 ngièn 11 ngie̍t 12 ngit chhut-se.

Chhṳ-se-ngìn ke-sṳ̀ yí-kîn chung-yi yîm-ngo̍k. Seú-ho̍k-káu pi̍t-ngia̍p yî-heu yí-kîn hiáu-tet thàn kit-ta. Hàn-màng pi̍t-ngia̍p kô-chûng-ho̍k, Ǹg Sṳ̀n-chṳ lâu Â-pâ kiet-thin hi sân-tú cho theù-lu. Ngi̍p Thòi-vân Pîn-yi̍t chṳ-thu (臺灣兵役制度) yû tâm-ngim ngi-kûng-chhui (藝工隊). Yî-heu kì chhai Thòi-pet Lù-chû-khî lòi chhâm-kâ Kiú-sâm-không-lo̍k-chhui (九三康樂隊).

Tui Thòi-pet Ǹg Sṳ̀n-chṳ hi Thòi-nàm lâu sâm-ke hó-phèn-yû lòi kien-li̍p yîm-ngo̍k-chhui hêm-cho Yòng-kông Ha̍p-chhong-thòn (陽光合唱團). Ǹg Sṳ̀n-chṳ tâm-ngim kô-sú lâu thàn. Si-ke ngìn yîn-vi chhong Sî-yòng Yîn-vùn Liù-hàng kô-khiuk chhiòn Thòi-vân án yû-miàng. Yû-ngìn kóng yîn-vi chhai 60 sṳ̀-thoi, yû liá-teû ngìn pûn Thòi-vân heu-sâng-ngìn thâng-to Sî-yòng kô-khiuk, ke sṳ̀-thoi chhiu hêm-cho Ngit-kông sṳ̀-thoi (日光時代). Liá-teû ngìn m̀-tân-chhiang chhai kûng-khiung vi-só lòi peú-yên ya hien-chhut chhai thien-sṳ-thòi ke chiet-muk. Sunshine Band ya hi to Sîn-kâ-phô peú-yên.

70 sṳ̀-thoi, Ǹg Sṳ̀n-chṳ khôi-sṳ́ oi chok sîn ke kô-khiuk sṳ́-yung Hak-kâ-fa, chhṳ-kâ ke mû-ngî. Ǹg Sṳ̀n-chṳ lâu hó phèn-yû Ki Li-nàm (紀利男) lâu Thû Men-hên (涂敏恆) ha̍p-chok piong-chhut yit-chak Hak-kâ-fa chhong-phién Ngài he Hak-kâ-ngìn (捱係客家人).

Ke-sṳ̀ Ǹg Sṳ̀n-chṳ chhai sâm-chak thien-sṳ-thòi cho liu̍k-yîm-ngo̍k-sṳ̂ (錄音樂師). Án-ngiòng kôn-chung m̀-voi-nàn thâng-to kì chhai vú-thòi sṳ́-yung Hak-kâ-fa lòi chhong-kô.

Ǹg Sṳ̀n-chṳ chhong m̀-tân-chhiang chhong phû-thûng liù-hàng kô-khiuk, ya chhong Hak-kâ-tiau, Hak-kâ sân-kô lâu rock yîm-ngo̍k ke tiau-ha̍p. Ǹg Sṳ̀n-chṳ yû liá-chúng chhòi-nèn, tui Hak-kâ vùn-fâ yû kiêu-ngau. Só-yî, chhai 1981 ngièn voi piong-chhut yit-chak sṳ́-yung Hak-kâ-fa ke chhong-phién hêm-cho Mò-yèn (無緣). Than-he Ǹg Sṳ̀n-chṳ chhai 1983 ngièn yîn-vi fo-chhâ ko-sṳ̂n. Yî-chhièn Thòi-vân-ngìn tân-chhiang thâng-to Koet-ngî lâu Ho̍k-ló-ngî ke liù-hàng kô-khiuk, Mò-yèn pûn ngìn-kâ thâng Hak-kâ-kô chiâng-chiâng ke yîm-ngo̍k. Thi̍t-phe̍t tùi Hak-kâ vi-lòi ke sṳ-thoi, Ǹg Sṳ̀n-chṳ yí-kîn pûn Hak-kâ yîm-ngo̍k-kâ án-thai ke yáng-hióng.